متولد شدن ایران توافق خارجی سیاست

متولد شدن: ایران توافق خارجی سیاست اوباما آمریکا اوباما ایرانی مذاکرات آمریکایی مذاکرات هسته ای

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ردیابی مقصد وام‌های بانکی

بروزترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 4/ 17 درصدی تسهیلات اعطایی در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال پیشین دارد. براین اساس در مرداد م

ردیابی مقصد وام‌های بانکی

ردیابی مقصد وام های بانکی

عبارات مهم : مجموعه

بروزترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 4/ 17 درصدی تسهیلات اعطایی در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال پیشین دارد. براین اساس در مرداد ماه 1395 حدود 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است هست. رقمی که حکایت از زیاد کردن 33 درصدی تسهیلات دهی در این ماه در مقایسه با میانگین 4 ماهه دارد. بخش عمده ای از این تسهیلات (64 درصد) به تامین سرمایه درگردش بخش های اقتصادی تخصیص داده شده است داده شده است هست. تسهیلات با نشانه خرید مسکن نیز با رشد 58 درصدی بیشترین زیاد کردن نقطه به نقطه را در میان اهداف متفاوت تسهیلاتی تجربه کرده است.

بانک مرکزی بروزترین آمار تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور را منتشر کرد. بر مبنای گزارش منتشرشده در پنج ماه نخست سال جاری، حدود 210 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش های اقتصادی واگذار شده است هست؛ رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 4/ 17 درصد زیاد کردن یافته هست. همچنین بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه امسال حدود 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات تازه پرداخت شده است هست. رقمی که حکایت از زیاد کردن 33 درصدی پرداخت تسهیلات ماهانه در ماه میانی تابستان در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی ماهانه در ثلث ابتدایی سال دارد.

ردیابی مقصد وام‌های بانکی

بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بیشترین بخش از مجموعه تسهیلات پرداخت شده است در 5 ماه نخست سال با نشانه تامین سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است هست. حجم تسهیلات اعطا شده است جهت تامین سرمایه در گردش بخش های متفاوت اقتصادی در سال جاری، در مقایسه با سال گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان (معادل 4/ 11 درصد) زیاد کردن یافته هست. در بین بخش های متفاوت اقتصادی بیشترین تسهیلات اعطاشده طبق روال گذشته به بخش خدمات تخصیص داده شده است هست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود 42 درصد از تسهیلات شبکه بانکی کشور در سال گذشته به بخش خدمات واگذار شده است هست. به این ترتیب سهم تسهیلات اعطاشده به بخش خدمات در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با تسهیلات اعطاشده به این بخش در ثلث نخست سال حدود 5/ 1 درصد زیاد کردن یافته هست. این تسهیلات در قالب 8/ 1 میلیون فقره وام واگذار شده است است.

مقدار میانگین هر فقره وام تخصیص داده شده است داده شده است به بخش خدمات نیز حدود 85میلیون تومان بوده هست. بخش صنعت و معدن نیز با در اختیار داشتن سهم 31 درصدی از مجموع تسهیلات اعطا شده است به شبکه بانکی کشور، بعد از بخش خدمات بیشترین سهم را از مجموع تسهیلات اعطاشده به واحدهای اقتصادی در 5 ماه نخست امسال در اختیار داشته هست. بیشترین تسهیلات اعطا شده است به این بخش نیز با نشانه تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اعطا شده است هست. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماه نخست امسال حدود 54 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نشانه تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تخصیص داده شده است هست. این رقم حدود 85 درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده است به بخش صنعت را به خود تخصیص داده شده است داده هست، این در حالی است که در 5 ماه نخست سال گذشته حدود 87 درصد از تسهیلات اعطا شده است به بخش صنعت، صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی شده است بود.

بروزترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 4/ 17 درصدی تسهیلات اعطایی در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال پیشین دارد. براین اساس در مرداد م

در میان سایر بخش ها نیز بخش بازرگانی در حدود 15 درصد و بخش های ساختمان و کشاورزی در حدود 5/ 7 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی به شبکه بانکی در 5 ماه نخست امسال را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

بر اساس آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی در 5 ماه نخست امسال در حدود 64 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی صرف تامین سرمایه در گردش بخش های متفاوت اقتصادی شده است هست. این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود 5/ 1 درصد زیاد کردن یافته هست. حجم تسهیلات اعطا شده است با این نشانه نیز در مقیاس نقطه به نقطه در حدود14 هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته هست. همچنین در 5 ماه نخست امسال در حدود 15 درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده است به بخش های اقتصادی صرف طرح های توسعه ای (ایجاد، تعمیر و توسعه) شده است است.

به این ترتیب سهم امور توسعه ای از مجموع تسهیلات اعطایی به بخش های متفاوت در مقایسه با 5 ماه نخست سال گذشته در حدود 7/ 1 درصد و در مقایسه با 4 ماه نخست امسال در حدود 8/ 0 درصد زیاد کردن یافته هست. همچنین در حدود 7 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی در بازه زمانی مورد بررسی به خرید کالای شخصی تخصیص داده شده است داده شده است هست. این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، در حدود 4 درصد کم کردن یافته هست. این در حالی است که سهم تسهیلات تخصیص داده شده است داده شده است به خرید کالای شخصی در بازه مورد بررسی در مقایسه با ماه پیشین در حدود 5/ 0 درصد زیاد کردن یافته است.

ردیابی مقصد وام‌های بانکی

آمارهای انتشار یافته نشان می دهد که در ماه میانی تابستان، حجم تسهیلات پرداخت شده است جهت خرید مسکن در بخش های متفاوت اقتصادی در مقایسه با ماه پیشین در حدود 6/ 2 هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته هست. از این حجم افزوده شده است در حدود 2 هزار میلیارد تومان صرف خرید واحدهای تازه مسکونی (در بخش مسکن) شده است است.

به این ترتیب زیاد کردن شتاب پرداخت تسهیلات با نشانه خرید مسکن در میانه تابستان امسال باعث شده است است که تسهیلات تخصیص داده شده است داده شده است به این هدف، در مقیاس نقطه به نقطه در حدود 30 درصد زیاد کردن یابد. افزون بر این در 5 ماه نخست امسال در حدود 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات صرف ایجاد واحدهای مسکونی تازه شده است هست. رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود 25 درصد زیاد کردن یافته هست. به این ترتیب می توان گفت در 5 ماه نخست امسال تسهیلات اعطاشده بابت خرید یا ایجاد واحد مسکونی تازه در مقایسه با سال گذشته زیاد از 25 درصد زیاد کردن یافته هست؛ امری که می توان آن را نشانه ای از بازگشت رونق نسبی به بخش پیشران اقتصادی تفسیر کرد.

بروزترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 4/ 17 درصدی تسهیلات اعطایی در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال پیشین دارد. براین اساس در مرداد م

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مجموعه | مقایسه | اقتصادی | تسهیلات | اخبار اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs