متولد شدن ایران توافق خارجی سیاست

متولد شدن: ایران توافق خارجی سیاست اوباما آمریکا اوباما ایرانی مذاکرات آمریکایی مذاکرات هسته ای

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات مجتبی جباری نایب مدیر اتحادیه بازیکنان شد

به گزارش ایلنا، با پیشنهاد مجتبی جباری و پیگیری های منوچهر بهمنی اتحادیه بازیکنان با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی تشکیل شد که می تواند اتفاق خوبی جهت فوتبالیست ها

مجتبی جباری نایب مدیر اتحادیه بازیکنان شد

مجتبی جباری نایب مدیر اتحادیه بازیکنان شد

عبارات مهم : ایران

سرانجام اتحادیه بازیکنان فوتبال کشور عزیزمان ایران تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، با پیشنهاد مجتبی جباری و پیگیری های منوچهر بهمنی اتحادیه بازیکنان با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی تشکیل شد که می تواند اتفاق خوبی جهت فوتبالیست های شاغل در لیگ کشور عزیزمان ایران باشد.

مجتبی جباری نایب مدیر اتحادیه بازیکنان شد

این اتحادیه با ریاست منوچهر بهمنی و نایب رییسی مجتبی جباری اداره خواهد شد و امید روانخواه، ابراهیم صادقی، محسن بیاتی نیا، مهدی رجب زاده، مسعود اقبالی، نیلوفر اردلان و حسین فرزامی اعضای آن خواهند بود.

این می تواند یک اتفاق خوب جهت فوتبال کشور عزیزمان ایران باشد آیا که بازیکنان می توانند از طریق یک مجرای خاص به حق و حقوق خود پیگیری کنند. در اکثر کشورهای اروپایی این اتحادیه جهت بازیکنان و حتی مربیان موجود است.

به گزارش ایلنا، با پیشنهاد مجتبی جباری و پیگیری های منوچهر بهمنی اتحادیه بازیکنان با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی تشکیل شد که می تواند اتفاق خوبی جهت فوتبالیست ها

واژه های کلیدی: ایران | بازیکنان | اتفاق خوب | بازیکنان فوتبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs