متولد شدن ایران توافق خارجی سیاست

متولد شدن: ایران توافق خارجی سیاست اوباما آمریکا اوباما ایرانی مذاکرات آمریکایی مذاکرات هسته ای

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه رشته‌محل‌های تازه فردا اعلام می‌شود ، تائید مجوز 2300 رشته‌محل دانشگاه آزاد را تکذیب می‌کنم

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه آمار رشته محل‌های تازه دانشگاه آزاد فردا اعلام خواهد شد، گفت: اطلاعات اولیه رشته‌محل‌های تازه این دانشگاه ظرف ۴۵ روز آی

رشته‌محل‌های تازه فردا اعلام می‌شود ، تائید مجوز 2300 رشته‌محل دانشگاه آزاد را تکذیب می‌کنم

تائید مجوز 2300 رشته محل دانشگاه آزاد را تکذیب می کنم/رشته محل های تازه فردا اعلام می شود

عبارات مهم : آموزش

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه آمار رشته محل های تازه دانشگاه آزاد فردا اعلام خواهد شد، گفت: اطلاعات اولیه رشته محل های تازه این دانشگاه ظرف ۴۵ روز آینده مورد بررسی قرار می گیرد، در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم متوجه اشتباه و یا اشتباه در اطلاعات بازتاب داده شده است ازسوی دانشگاه آزاد شود، مجوز این رشته محل ها باطل و ظرفیت آن ها نیز صفر خواهد شد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: در صحبت هایی که با مسؤولان دانشگاه آزاد داشتیم، مسؤولان این دانشگاه تاکیدات وزارت علوم را بر لزوم توجه به کیفیت رشته محل های این دانشگاه بسیار قبول دارند و من تصور می کنم این را باید به فال نیک بگیریم. بنابراین با همکاری که با مدیریت دانشگاه آزاد داریم و خواهیم داشت، می توانیم کمک کنیم اوضاع دانشگاه را از آن چه که است به آنچه که باید باشد، عوض کردن دهیم.

رشته‌محل‌های تازه فردا اعلام می‌شود ، تائید مجوز 2300 رشته‌محل دانشگاه آزاد را تکذیب می‌کنم

وی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته وزارت علوم جهت دانشگاه آزاد بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ رشته محل در مقاطع متفاوت تحصیلی جهت یک بار پذیرش مجوز داد، ولی ادامه این مجوزها در گروی انطباق شرایط با ضوابط شورای گسترش آموزش عالی بود.

۲۵۰۰ رشته محل ارشد دانشگاه آزاد فاقد اعتبار

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه آمار رشته محل‌های تازه دانشگاه آزاد فردا اعلام خواهد شد، گفت: اطلاعات اولیه رشته‌محل‌های تازه این دانشگاه ظرف ۴۵ روز آی

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین خاطرنشان کرد: مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد به علت اینکه در خصوص همه مقاطع تحصیلی بود، به تدریج در وقت خودشان مورد بررسی قرار گرفتند؛ ولی از مجموعه فوق که عنوان کرده ام، حدود دو هزار و ۷۸۰ رشته محل مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بود که امسال در بررسی های اولیه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ رشته محل ارشد دانشگاه آزاد فاقد شاخص های مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تشخیص داده شد.

اعتراض دانشگاه آزاد به عدم تائید مجوز رشته محل های ارشد

دکتر شریعتی گفت: عدم تائید مجوز دو هزار و ۵۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد موجب شد همکاران این دانشگاه به تصمیم وزارت علوم اعتراض کنند که البته اعتراض در نظام آموزش عالی امری بدیهی هست، بسیاری از زیرنظام ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف اگر درخواستی را به وزارت علوم ارائه می دهند، ممکن است ما تصمیم بگیریم و درخواست آن ها را پاسخ ندهیم؛ بنابراین اعتراض حق همه دانشگاه ها و قابل بررسی هست، آیا که ما به تناسب تشخیص خودمان تصمیم می گیریم. بنابراین اعتراض دانشگاه آزاد با مشورتی که با مجموعه همکاران در ستاد و مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد صورت گرفت و با هماهنگی وزیر مورد بررسی قرار گرفت.

رشته‌محل‌های تازه فردا اعلام می‌شود ، تائید مجوز 2300 رشته‌محل دانشگاه آزاد را تکذیب می‌کنم

تمدید مجدد مهلت گزینش رشته داوطلبان ارشد آزاد

دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد: در بررسی اعتراض دانشگاه آزاد به تائید مجوز رشته محل ها با محدودیت زمانی داوطلبان که می درخواست کردند گزینش رشته کنند مواجه شدیم، به همین علت گزینش رشته این داوطلبان را تا روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه جاری تمدید کردیم. در واقع علت این تمدید نیز این است که مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد که در وزارت علوم مورد تائید قرار نگرفته بود، مجددا مورد پیگیری قرار بگیرد.

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه آمار رشته محل‌های تازه دانشگاه آزاد فردا اعلام خواهد شد، گفت: اطلاعات اولیه رشته‌محل‌های تازه این دانشگاه ظرف ۴۵ روز آی

رشته محل های تازه دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه نتیجه های بررسی تائید مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا اعلام خواهد شد، گفت: آینده نگری من این است که همانگونه مدیر شرکت سنجش آموزش اعلام کرد پیگیری به اعتراض رشته محل های این دانشگاه حداکثر تا فردا آخر پذیرد و آمار رشته محل های تازه به اطلاع داوطلبان برسد.

رشته‌محل‌های تازه فردا اعلام می‌شود ، تائید مجوز 2300 رشته‌محل دانشگاه آزاد را تکذیب می‌کنم

قول دانشگاه آزاد جهت اصلاح کیفیت این دانشگاه در سال جاری

دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: ما تلاش می کنیم با مراودات و گفت وگوهایی که با مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد داریم، بتوانیم دغدغه آموزش عالی را نسبت به بی توجهی به کیفیت به وسیله این دانشگاه را برطرف کنیم و مدیریت دانشگاه نیز قول دادند به طور جدی شاخص های جدی را از امسال مورد توجه قرار دهند.

معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: بر این باور هستم که آموزش عالی غیردولتی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیردولتی ملاحظات خود را جهت پذیرش دانشجو به کار می گیرند، به علت اینکه پرسشها اقتصادی در بخش های غیردولتی باید به وسیله خود این مراکز برطرف شود و نه با زیاد کردن ظرفیت پذیرش دانشجو.

دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: بر این باور هستم که مراکز غیردولتی چون سربار دولت نیستند و مشروط بر اینکه شاخص ها را رعایت کنند باید مورد حمایت جدی آموزش عالی قرار بگیرند، چون اگر کیفیت را رعایت کنند به مراتب بهتر از مراکز دولتی می توانند نیاز نسل جوان یا جامعه مخاطب را تامین کنند.

تحصیل ۸۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور با پرداخت پول

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه حدود ۸۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور در مراکز در ازای پرداخت پول درس می خوانند، گفت: حدود ۴۳ درصد این داوطلبان در مراکز غیردولتی و همچنین در بخش های دیگر دولتی که ظرفیت مازاد دارند با پرداخت پول تحصیل می کنند.

تحصیل یک میلیون و ۷۰۰ دانشجو در دانشگاه آزاد

دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد: جامعه ما نیازمند تحصیل علم است و انتظار دارد مسؤولان در ازای پرداخت پول به کیفیت آموزش عالی توجه داشته باشند. لذا انتظار از دانشگاه آزاد که سهم قابل توجهی از آموزش عالی را به خود تخصیص داده شده است داده، این است که در رعایت شاخص های کیفی بسیار جدی عمل کند. به عنوان نمونه دانشگاه صنعتی شریف اگر جایی نقطه ضعف کیفی داشته باشد، اگر چه به لحاظ اعتباری ضربه سنگینی به آموزش عالی وارد می کند، ولی به لحاظ کمی در حد مقیاس کمی این ضربه وارد می شود، ولی دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون و ۷۰۰ نفر جمعیت دانشجویی باید به رعایت شاخص های کیفی توجه کند.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: ما باید کمک کنیم این تفکر حاکم در جامعه آموزش عالی را مبنی بر این که فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد ضعیف هستند، به کمک خود مدیران این دانشگاه اصلاح کنیم.

تایید ۲۳۰۰ رشته محل آزاد را تکذیب می کنم

معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که آیا مجوز دو هزار و ۳۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد را که اخیرا از قول وی در رسانه ها اعلام شده است هست، تائید می کند یا خیر، گفت: مجلس شورای اسلامی یک نهاد قانونگذاری و نظارتی هست، نه نهاد اجرایی؛ بنابراین نهاد قانونگذاری نمی تواند جانشین شوراها و مراکز تصمیم گیری اجرایی باشد. اگر هم کمیسیون های مجلس از دستگاه های اجرایی من یا وزیر پرسش می کنند، حق قانونی آن ها هست؛ ولی نمی توانند جای شورای گسترش آموزش عالی تعداد رشته محل ها ، نوع شاخص ها و نحوه شاخص های تعیین کیفیت این رشته محل ها را در نازل ترین سطح تصمیم گیری تعیین کنند، آیا که این تصمیم در دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط نظیر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تصمیم گیری شوند.

دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: تائید مجوز دو هزار و ۳۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد را که اخیرا از قول من در رسانه ها عنوان شد، تکذیب می کنم؛ چراکه جلسه ما با کمیسیون آموزش عالی زیاد جلسه تفاهمی و جهت توجیه نمایندگان مجلس بود تا آن ها در جریان و چگونگی اوضاع این عنوان قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: در جلسه فوق ما ترسیمی از اوضاع آموزش عالی به اطلاع نمایندگان مجلس رساندیم، ولی تصمیمی که گرفته شد با هماهنگی، تفاهم و توافقی است که با مسؤولان دانشگاه آزاد انجام دادیم. بنابراین تعداد دقیق مجوز رشته محل های مصوب این دانشگاه بعد از بررسی های مورد نیاز تا فردا اعلام خواهد شد.

بررسی مجدد اطلاعات رشته محل های تازه آزاد ظرف ۴۵ روز آینده

معاون آموزشی وزیر علوم در آخر با تاکید بر اینکه در صورت تائید مجوز رشته محل های تازه دانشگاه آزاد، اطلاعات ارسال شده است به وسیله دانشگاه آزاد در خصوص این رشته محل ها تا ۴۵ روز آینده مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: ما با دانشگاه آزاد توافق کردیم به علت محدودیت زمانی اطلاعات اولیه رشته محل های این دانشگاه را بر اساس اعتماد متقابل بررسی کنیم و ظرف ۴۵ روز دیگر اگر مدیریت گسترش شورای عالی آموزش وزارت علوم متوجه اشتباه و خطایی در اطلاعات منعکس شده است از سوی دانشگاه به این وزارتخانه شده است باشد این اشتباه موجب از دست رفتن شرایط قانونی صدور مجوز رشته محل ها شده است و ظرفیت آن رشته محل ها صفر خواهد شد.

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | دانشگاه | وزارت علوم | مجلس شورای اسلامی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs